Công Vinh và Thủy Tiên sao kê tiền ủng hộ miền Trung

Tổng biên tập
Ngày 17/9, Công Vinh và Thủy Tiên sao kê tiền ủng hộ miền Trung với hơn 18 ngàn trang