GIÁO DỤC

Nghệ sĩ Trúc Thy nhận bằng kỷ lục gia Việt Nam với 100 bài hát học Tiếng Anh

21:55 15/09/2023

Sáng 15/9/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Nghệ sĩ Trúc Thy đã nhận bằng kỷ lục gia Việt Nam với 100 bài hát học Tiếng Anh.