22:35 16/11/2023 XÃ HỘI

Viện tâm lý IPRTA ký kết hợp tác với Trường Đại học Hutech

Ngày 16/11/2023, Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Ứng dụng (IPRTA) ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (Hutech) trong công tác nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng những thành tựu khoa  học về Tâm lý học vào đời sống thực tế.
# #
BÌNH LUẬN