22:52 25/04/2024 NGƯỜI NỔI TIẾNG

MC Trúc Thy làm đại sứ dự án "Bảo hiểm rừng xanh - Một triệu cây xanh"

Nghệ sĩ - Kỷ lục gia Việt Nam Trúc Thy cho biết đã sẵn sàng cho hành trình dự án "Bảo hiểm rừng xanh - Một triệu cây xanh" trải dài cả nước. Trúc Thy được mời làm đại sứ cho dự án này.